27-01-2021
UWAGA! PRACA ZDALNA - INFORMACJA ZARZĄDU OKRĘGOWEGO PZŁ W GDAŃSKU

UWAGA

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz w związku z wprowadzeniem tzw. „kwarantanny narodowej”, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo i Nasze zdrowie, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Gdańsku od 11 stycznia 2021 wprowadza do odwołania działania zapobiegawcze - NIE PRZYJMUJE INTERESANTÓW.

Zapytania i korespondencję należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: zo.gdansk@pzlow.pl,

w sprawach księgowych na adres e-mail: zo.gdansk_finanse@pzlow.pl  

lub  drogą pocztową na adres biura.

Na drzwiach Biura Zarządu Okręgowego PZŁ w Gdańsku została zainstalowana skrzynka pocztowa w celu umożliwienia pozostawienia ewentualnej korespondencji.

WSZYSTKIE WPŁATY (bez wyjątku) należy wykonywać bezpośrednim przelewem na nasze konto nr: 85 1090 1098 0000 0000 0901 5553.      

HOLOGRAMY do legitymacji – wysyłamy listem priorytetowym po uprzednim przekazaniu na adres e-mali: zo.gdansk@pzlow.pl potwierdzenia wykonania opłaty składki oraz adresu do korespondencji.

Dzienniki stażysty – wysyłamy listem poleconym po uprzednim przekazaniu na adres e-mali: zo.gdansk@pzlow.pl potwierdzenia wykonania opłaty (OC i za dzienniczek stażysty) oraz adresu do korespondencji.

Zachęcamy również do korzystania z naszej strony internetowej, na której zamieszczone zostały wszelkie informacje związane z pracą biura.

 

Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Gdańsku

Michał Laska