Brak pluginu Flash

 

Stacja Badawcza PZŁ w Czempiniu zaprasza na kursy i szkolenia myśliwych oraz młodzież szkolną i studentów. Organizujemy konferencje i sesje naukowe z zakresu nauk przyrodniczych....

Projekty

Projekty badawcze aktualnie realizowane w Stacji dotyczą przede wszystkim:

 • diety pospolitych gatunków drapieżników (lis, kuna domowa, myszołów) i ich drapieżnictwa na zającu.
 • analiza oddziaływania szopa pracza i norki amerykańskiej na populację zwierzyny drobnej w województwach: lubuskim, zachodniopomorskim i wielkopolskim
 • wpływu struktury krajobrazu rolniczego na funkcjonowanie populacji sarny polnej (we współpracy z Katedrą Łowiectwa i Ochrony Lasu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu).

 


W latach 90. ubiegłego stulecia i na początku obecnego wieku zrealizowanych zostało w Stacji kilkanaście projektów badawczych, na przykład:

 • 1994-1995, Analiza zmian liczebności i areału występowania cietrzewia w Polsce - w latach 1982-94, próba oceny przyczyn regresu w jego populacjach oraz założenia programu aktywnej ochrony tego gatunku;

 • 1994-1996, Wpływ heterogeniczności krajobrazu rolniczego na populacje kuropatwy, ze szczególnych uwzględnieniem efektu powstawania ugorów;

 • 1995-1997, Badania nad subpopulacjami niektórych gatunków zwierząt wzbogacających biotopy terenów zachodniej Polski;

 • 1996-2002, Eksperymentalna redukcja liczebności lisów i jej wpływ na zwierzęta łowne krajobrazu rolniczego;

 • 1998-2001, Czynniki wpływające na intensywność drapieżnictwa lisa na kuropatwach w okresie rozrodu;
 • 2002-2004, Aktywność kruków na terenach polnych oraz ich drapieżnictwo na zającach;
 • 2004-2005, Wybrane parametry populacji lisa na terenach objętych immunizacją przeciw wściekliźnie;
 • 2004-2007, Mechanizmy warunkujące intensywność drapieżnictwa generalisty pokarmowego na alternatywnej drugorzędnej ofierze: lis i zając w krajobrazie rolniczym;
 • 2006-2007, Wpływ struktury krajobrazu rolniczego na populację zająca w wybranych regionach Polski i Niemiec (we współpracy z Institute for Wildlife Research, University of Veterinary Medicine, Hannover)