19-04-2021
UWAGA! Ocena trofeów rogaczy oraz byków pozyskanych w sezonie 2020/2021 zmiana terminów

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W związku z przedłużeniem obowiązywania ograniczeń wynikających z sytuacji epidemiologicznej, Komisja Prawidłowości Odstrzału przy Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Gdańsku informuje, że  ocena trofeów rogaczy oraz byków pozyskanych w  sezonie 2020/2021 odbędzie się według harmonogramu: (Propozycja terminów)

1. Żelistrzewo, ul. Łąkowa 10 (pomoc w organizacji K.Ł. Nr 1 Gdynia), Przewodniczący Komisji Oceny Jan Wojtek Ptak, proponowany termin to 30 kwietnia br. (piątek).

2. Choczewo, sala przy Urzędzie Gminy (pomoc w organizacji KŁ „Ogar” w Gdańsku,   Przewodniczący Kol. Jerzy Liszniański, proponowany termin to 29 kwietnia br. (czwartek). UWAGA ZMIANA TERMINU NA CZWARTEK !!!!

3. Zbychowo – Domek Myśliwski WKŁ nr 350 „Jaźwiec” w Gdyni, Przewodniczący Kol. Jerzy Liszniański – łowczy, proponowany termin to 28 kwietnia br. (środa).

4. Wyszecino, ul. Myśliwska 50 – Domek Myśliwski WKŁ „Daniel” w Gdyni, Przewodniczący Arkadiusz Gurazda – proponowany termin 28.04.2021(środa)

5. Kłobuczyno, ul. Myśliwska 1 – Domek Myśliwski KŁ „Ryś” w Gdańsku, Przewodniczący Marek Kowalewski – proponowany termin 28.04.2021(środa)

6. Borowiec 7, 83-424 Lipusz – Domek Myśliwski KŁ „Jeleń” w Lipuszu, ), Przewodniczący Komisji Oceny Jan Wojtek Ptak, proponowany termin to 28 kwietnia br. (środa).

7. Abisynia Górska 8a, 83-442 Karsin – Domek Myśliwski WKŁ nr 500 „Bielik” w Gdyni,

Przewodniczący Błażej Paszylk, proponowany termin 28.04.2021 (środa)

8. Rajkowy, ul. Akacjowa – Świetlica Wiejska (pomoc w organizacji KŁ „Szarak” w Tczewie), Przewodniczący Wojciech Woch, proponowany termin 28.04.2021 (środa)

9. Żuławka, ul. Myśliwska – Domek Myśliwski Koła Łowieckiego „Cyranka” w Pruszczu Gd., Przewodniczący Wojciech Woch, proponowany termin 30.04.2021 (piątek)

O terminie oceny odwoławczej dla trofeów, które uzyskały ocenę „nieprawidłowy” myśliwi zostaną  poinformowani indywidualnie listem poleconym,  z 30 - dniowym wyprzedzeniem.

Prosimy Zarządy Kół o dostarczenie do ZO PZŁ w Gdańsku arkuszy oceny rogaczy oraz byków pozyskanych w sezonie 2020/2021 oraz o wskazanie lokalizacji gdzie dane koło dostarczy trofea do oceny prawidłowości do dnia 15.04.2021 r.

Jednocześnie prosimy o dostarczenie trofeów Komisji, wyłącznie przez dwóch przedstawicieli danego Koła Łowieckiego z dołączonymi identyfikatorami zawierającymi:

- nazwę Koła Łowieckiego

- imię i nazwisko myśliwego, który pozyskał trofeum

- numer pozycji  myśliwego na liście dostarczonego arkusza oceny  rogaczy oraz byków

- datę odstrzału

- nr obwodu w którym dokonano odstrzału

trofeum należy dodatkowo oznakować ołówkiem na kości czaszki( od spodu np. na kości podniebienia), nanosząc numer obwodu łowieckiego złamany przez pozycję w arkuszu oceny, dostarczonym przez koło łowieckie

Powyższe informacje pozwolą uniknąć pomyłek w wypełnianiu arkuszy przez Komisję Prawidłowości Odstrzału

 

          Darz  Bór

Przewodniczący Komisji                                        Łowczy Okręgowy

/-/  Leszek Zacharczuk                                            Michał Laska