19-10-2020
WYSOKOŚĆ SKŁADEK OD OSÓB FIZYCZNYCH I UBEZPIECZENIA W ROKU 2021
Na podstawie Uchwały Naczelnej Rady Łowieckiej nr 317/2020 z dnia 22 września 2020 r. wysokość składek członkowskich od osób fizycznych i ubezpieczenia w roku 2021 wynoszą:

1. Składka normalna - 360 zł plus ubezpieczenie 43 zł - razem 403 zł,
2. składka ulgowa w § 124 ust. 2 Statutu PZŁ - 180 zł plus ubezpieczenie 43 zł - razem 223 zł,
3. składka ulgowa, o której mowa w § 124 ust. 3 § Statutu PZŁ - 90 zł plus ubezpieczenie 43 zł - razem 133 zł.

 
Składkę wraz z ubezpieczeniem prosimy wpłacać wyłącznie na konto Zarządu Okręgowego PZŁ w Gdańsku: Nr 85 1090 1098 0000 0000 0901 5553.