08-07-2020
ZAPROSZENIE NA MEMORIAŁ IM. ADAMA KRAIŃSKIEGO

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Gdańsku zaprasza wszystkich chętnych Kolegów do udziału w Memoriale Adama Kraińskiego – zawodach strzeleckich zaliczanych do „Wawrzynu Strzeleckiego PZŁ”, które odbędą się na strzelnicy w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 114  w dniu 1 sierpnia 2020 r.

Numery startowe wydawane będą od godziny 7:30 do 8:30. Pierwsze strzelania rozpoczną się o godzinie 9.00.

Wpisanie na listę uczestników nastąpi po otrzymaniu przelewu opłaty startowej. W tytule przelewu prosimy o podanie: imię i nazwisko zawodnika, numer legitymacji PZŁ, okręg oraz klasę. O umieszczeniu na liście decyduje kolejność wpłat, maksymalna liczba uczestników zawodów – 100 zawodników.

Opłatę startową prosimy wpłacać do 27 lipca 2020 r. na konto:

Zarząd Okręgowy PZŁ w Gdańsku

85 1090 1098 0000 0000 0901 5553

(za udział w zawodach) 200,00 zł./ za osobę w tym wyżywienie.

            Z powodu trwania stanu epidemii uprasza się o przyjazd zawodników bez osób towarzyszących. Wstęp na teren strzelnicy będą mieli wyłącznie zawodnicy uczestniczący w zawodach.

            Uczestnicy zawodów przed pobraniem numerów startowych zobowiązani będą do podpisania stosownych oświadczeń na temat stanu zdrowia oraz przestrzegania zasad bioasekuracji związanej z epidemią COVID-19.

 

            Z myśliwskim pozdrowieniem

                          Darz Bór!

        Przewodniczący ZO PZŁ w Gdańsku

                       Michał Laska