04-05-2020
Myśliwi z okręgu gdańskiego wspomagają pomorską służbę zdrowia

W obliczu stanu epidemii wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 myśliwi okręgu gdańskiego Polskiego Związku Łowieckiego, kierując się wdzięcznością za wielki wkład i wysiłek na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu, okazują swą wdzięczność pracownikom służby zdrowia, którzy z tak wielkim poświęceniem i zaangażowaniem wypełniają swą misję.

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Gdańsku zorganizował zbiórkę wśród myśliwych i kół łowieckich naszego okręgu z przeznaczeniem na "Pomoc dla służby zdrowia w walce z COVID-19". Ta inicjatywa spotkała się z powszechnym zrozumieniem i entuzjazmem braci myśliwskiej naszego okręgu. W pierwszej edycji naszej akcji udało się pozyskać i przekazać pomorskim placówkom medycznym dwanaście ozonatorów. Właśnie realizujemy drugi etap naszej akcji i przekazujemy kolejne urządzenia placówkom, z których korzystają mieszkańcy Pomorza.

W dniu 27 października 2020 r. Szpital Dziecięcy Polanki w Gdańsku otrzymał od myśliwych okręgu gdańskiego PZŁ dwa urządzenia - ozonatory mające wpływ na poprawę warunków bezpieczeństwa personelu medycznego jak i pacjentów.

W dniu 30 października 2020 r. gdańscy myśliwi przekazali po jednym ozonatorze szpitalom Podmiotu Leczniczego COPERNICUS sp. z o.o. tj. Szpitalowi im. M. Kopernika w Gdańsku oraz Szpitalowi im. Św. Wojciecha na gdańskiej Zaspie.

 

https://www.facebook.com/szpitalpolanki

https://www.facebook.com/Polski-Zwi%C4%85zek-%C5%81owiecki-Zarz%C4%85d-Okr%C4%99gowy-w-Gda%C5%84sku-112120613887706/