02-03-2020
KURS DLA SYGNALISTÓW

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Gdańsku zaprasza do udziału w kursie

„Nauka gry na rogu myśliwskim”.

Zajęcia będą się rozpoczynały lekcją dla początkujących, natomiast druga godzina będzie dla sygnalistów doskonalących tę umiejętność.

Zajęcia poprowadzi -  leśnik, myśliwy, 5- cio krotny Mistrz Polski w grze na rogu, nominowany przez Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego - Juror Sygnalistyki Myśliwskiej

 

KAROL KROSKOWSKI.

 

Zajęcia będą odbywały się we wtorki, począwszy od dnia 07.04.2020 r.

w Międzynarodowym Bałtyckim Parku Kultury „Faktoria” w Pruszczu Gdańskim.

 

l Początkujących zapraszamy na godz. 19.00.

 

l Sygnalistów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności zapraszamy na godz. 19.45.

Tutaj, oprócz sygnałów związanych z polowaniem poznamy obowiązujące ceremoniały i związane z nimi sygnały, opisane w „Zbiorze zasad etyki i tradycji łowieckich” i „Ceremoniale sztandarowym”.

 

Terminy zajęć:                       Początkujący

 

07.04.2020                 oddech, zadęcie, wstawianie dźwięku (tylko ustnik),

15.04.2020                 zadęcie, gospodarka powietrzem, próby z instrumentem,

21.04.2020                 ćwiczenia emisji dźwięku, utrzymanie jego brzmienia i jakości,

28.04.2020                 ćwicz. sygnałów: stój i rozładuj broń,

05.05.2020                 ćwicz. sygnałów: zbiórka myśliwych, koniec polowania,

12.05.2020                 ćwicz.  sygnałów: naganka naprzód, zając na rozkładzie, królik na rozkładzie,

19.05.2020                 ćwicz. sygnałów: posiłek, król polowania,

26.05.2020                 ćwicz. sygnałów: sarna na rozkładzie, dzik na rozkładzie,

02.06.2020                 ćwicz. sygn. poznanych  + sygn. pasowanie myśliwskie,

09.06.2020                 skala trudności sygnałów, powtórka + sygn. powitanie, lis na rozkładzie.

godz. 20.30 – wręczenie dyplomów i uroczyste zakończenie kursu.

 

Uczestnicy kursu zgłaszają się na zajęcia ze swoimi instrumentami. Początkujący, na pierwszych dwóch lekcjach, mogą posiadać tylko same ustniki (jak do trąbki).

 

Odpłatność za kurs 250,00 zł – płatne przez uczestnika lub Koło Łowieckie przed rozpoczęciem kursu na konto ZO PZŁ z dopiskiem: kurs sygnalistów 2020

Nr konta: 85 1090 1098 0000 0000 0901 5553

 

Zgłoszenia w sekretariacie Zarządu Okręgowego PZŁ w Gdańsku,

ul. Jaśkowa Dolina 114, - telefonicznie: (58) 34156 87 lub

e-mailowo:  zo.gdansk@pzlow.pl

(w zgłoszeniach prosimy o podanie numeru telefonu i email, by można było powiadomić o ewentualnych zmianach dotyczących kursu)

 

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest zgłoszenie się minimum 10 kandydatów!!!

 

Zgłoszenia do 27.03.2020 r.

 

Lokalizacja i dojazd.

„Faktoria zlokalizowana jest w centrum Pruszcza Gdańskiego, pomiędzy ulicami Grunwaldzką, a Zastawną. Dotrzeć do „Faktorii” można zarówno transportem publicznym jak i własnym samochodem.

Dojazd:

autobusem

-z przystanku Gdańsk Dworzec Główny do przystanku Pruszcz Gdański Faktoria, linia nr 132, N5.

Są jeszcze inne linie z przystanku Gdańsk Dworzec Główny, ale przystanki znajdują się przy innych ulicach Pruszcza Gdańskiego.

samochodem

- zarówno od strony ul. Grunwaldzkiej, jak i obwodnicą trójmiejską (zjazd kierunek Pruszcz Gdański).

Miejsca parkingowe i wjazd znajdują się przy ul. Grunwaldzkiej – należy skręcić koło budynku Pierogarni i jechać drogą wzdłuż Kanału Radunia.

 

Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Gdańsku

                              Michał Laska