02-03-2020
Komunitak 1/2020 Komisji Strzeleckiej przy ZO PZŁ w Gdańsku

Komisja Strzelecka przy ZO PZŁ w Gdańsku informuje, że Zawody Okręgowe odbędą się w dniu 06-06-2020r na strzelnicy w Gdańsku. Zawody obejmować będą tradycyjny sześciobój myśliwski.

Informujemy, że zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego,  reaktywowana została liga strzelecka, której  w pierwszy etap rozpoczyna się w dniu 23 maja – dla naszej drużyny startem w Olsztynie. Przygotowaniem drużyny kieruje Kol. Piotr Kraiński.

Nawiązując do lat ubiegłych, zachęcamy wszystkich zawodników do udziału we wspólnych treningach odbywających się w każdy czwartek w granicach godz. 11 do 14 na strzelnicy w Gdańsku.

Ponadto Komisja informuje, że koła zainteresowane wykorzystaniem strzelnicy w Bietowie proszone są o dokonanie uzgodnienia terminów z Nadleśnictwem Lubichowo.

Wszystkim zawodnikom polecamy śledzenie bieżących informacji w zakładce strzelectwo strony internetowej PZŁ (www.pzlow.pl), szczególnie w zakresie terminów zawodów i zmian w prawidłach strzelań myśliwskich.

Przewodniczący Komisji Strzeleckiej

Roman Krzyżelewski