04-11-2019
OCENA PRAWIDŁOWOŚCI ODSTRZAŁU ZWIERZYNY PŁOWEJ

Biuro Zarządu Okręgowego PZŁ w Gdańsku informuję iż ocena prawidłowości odstrzału zwierzyny płowej odbędzie się:

1. w Nadleśnictwie Choczewo, Kościerzyna, Starogard i Wejherowo w dniu 13.11.2019r. w godzinach:13.00-18.00

2. w Zarządzie Okręgowym PZŁ w Gdańsku w dniu 20.11.2019r. w godzinach: 15.00-18.00.

Ocena ponowna odbędzie się w Zarządzie Okręgowym PZŁ w Gdańsku w dniu 04.12.2019r. w godzinach: 15.00-18.00.

Prosimy wszystkie koła o dostarczenie do tyt. Zarządu arkuszy oceny wraz z deklaracją gdzie ma być ocena. Arkusze prosimy składać do 31.10.2019r.

W załączeniu przesyłamy wzór arkusza - pobierz