04-11-2019
IX Hubertus Gdański

 
       
 

Za nami kolejne obchody  święta naszego patrona nazywanego powszechnie Hubertusem  Gdańskim. Obchody rozpoczęły się, jak zawsze uroczystym wprowadzeniem pocztów sztandarowych,  Zarządu Okręgowego i kół łowieckich, do bazyliki archikatedralnej w Oliwie.

W imieniu zebranej w bazylice braci myśliwskiej gdańskiego okręgu łowieckiego Przewodniczący Komisji Kultury Łowieckiej Kazimierz Kroskowski powitał wszystkich zebranych: Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Sokalsko-Żółkiewskigo Michajło Kołtuna wraz z delegacją leśników i myśliwych z Ukrainy, księży kapelanów myśliwych i leśników - Archidiecezji Gdańskiej,  ks. kanonika Jacka Tabora i   Diecezji Pelplińskiej ks. prałata Andrzeja Kosa. Myśliwskim „Darz Bór! Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej Pana prof. Pawła Piątkiewicza wraz z Komisją Współpracy Międzynarodowej PZŁ, której Pan profesor przewodniczy. Homilię do zebranych wygłosił ks. prałat Andrzej Kos.

Oprócz wspaniałej muzyki oliwskich organów usłyszeliśmy mistrzowsko wykonaną Mszę Hubertowską Lecha Głowickiego (z 1996 r.) w wykonaniu poznańskiego kwintetu  MASTERBRASS wraz solistką Natalią Piechowiak (sopran).

Na zakończenie mszy świętej podziękowania księżom, gościom i pocztom sztandarowym kół łowieckich złożył Łowczy Okręgowy Kol. Michał Laska.

     Zmiany w polskim łowiectwie były widoczne i u nas. Część oficjalna uroczystości odbyła się po raz pierwszy  nie na Jaśkowej Dolinie lecz w Pałacu Opatów (400 m od katedry), do którego udaliśmy się przemarszam pocztów sztandarowych wraz z wszystkimi uczestnikami uroczystości. Przed Pałacem Łowczy Okręgowy jeszcze raz podziękował pocztom sztandarowym i zarządził rozwiązanie pochodu. Po 15-to minutowej przerwie, wprowadzeniem sztandaru ZO w Gdańsku rozpoczęła się druga część uroczystości. Po raz pierwszy w historii odbyło się ślubowanie tegorocznych absolwentów kursu dla nowowstepujących. Ślubowanie poprowadził nestor gdańskich myśliwych kol. Andrzej Lipka. Miejmy nadzieję, że stanie się ono stałym punktem Gdańskiego Hubertusa.

Kolejnym punktem programu było wręczenie odznaczeń. Najwyższe odznaczenie łowieckie „Złom” otrzymał Roman Krzyżelewski. Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej Mirosław Jurkowlaniec. Brązowe Medale Zasługi Łowieckiej: Marek Kleinschmidt, Adam Kropidłowski i Wojciech Syldatk. Medale wręczali Prezes NRŁ prof. Paweł Piątkiewicz, Łowczy Okręgowy Michał Laska oraz członek Kapituły Odznaczeń Łowieckich Marek Gorski. Obu tym podniosłym ceremoniałom towarzyszyły regulaminowe sygnały i fanfary myśliwskie. Były i wystąpienia gości: Prezes NRŁ prof. Paweł Piątkiewicz podziękował gdańskim myśliwym za zaproszenie i pochwalił organizację i  wysoki poziom uroczystości. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Pan Bartłomiej Obajtek, dziękując  za zaproszenie, wskazał na wspólną troskę i pracę, leśników z  myśliwymi dla dobra ojczystej przyrody.  Po uroczystym wyprowadzeniu sztandaru ZO PZŁ wysłuchaliśmy wszyscy 25 minutowego koncertu muzyki i pieśni myśliwskiej, bardzo soczyście przez zebranych oklaskiwanego. Zespół i solistka po prostu zachwycili.

Obchody Gdańskiego Hubertusa zakończyło tradycyjne, wspólne biesiadowanie przy pieczonym dziku, wędlinach z dziczyzny i innych darach natury.

Kazimierz Kroskowski