03-07-2019
REGULAMIN MEMORIAŁU IM.ADAMA KRAIŃSKIEGO

 

REGULAMIN

 MEMORIAŁU Im. ADAMA KRAIŃSKIEGO

 

1. ORGANIZATOR

Zarząd Okręgowy PZŁ w Gdańsku

80-286 Gdańsk

Ul. Jaśkowa Dolina 114

 

2. CEL MEMORIAŁU

 1. Rozpowszechnianie strzelectwa myśliwskiego wśród myśliwych i społeczeństwa.
 1. Integracja myśliwych z różnych regionów kraju.
 1. Określenie wyników zaliczanych do Wawrzynu strzeleckiego

 

3. ORGANIZACJA ZAWODÓW

 

 1. Do udziału w Mistrzostwach uprawnieni są członkowie PZŁ. Każdy startujący zawodnik powinien posiadać ze sobą ważną legitymację PZŁ oraz pozwolenie na broń myśliwską.
 1. Zawody zaliczone są do klasyfikacji wawrzynowej.
 1. Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z „Prawidłami strzelań myśliwskich” na zawodach organizowanych przez PZŁ” i obejmować będą myśliwski wielobój strzelecki składający się z czterech konkurencji śrutowych i dwóch kulowych.
 1. Zgłoszenia indywidualne przyjmuje ZO PZŁ w Gdańsku (58)341-56-87, (w       godzinach od 9.00-15.00). W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko zawodnika, numer legitymacji PZŁ, pesel, okręg oraz Klasę i klasę powszechną „C” (dotyczy zawodników o przynależności do PZŁ do lat 5-ciu, którzy spełniają warunki określone w Zarządzeniu Nr 4 ZGPZŁ z dnia 5 kwietnia 2019 roku. Par.3, par. 4 oraz par.8)
 1. Konkurencje śrutowe:

 

 • Oś myśliwska: 5 rzutków pojedynczych z każdego stanowiska po jednym rzutku (5x1), dublet na każdym z pięciu stanowisk (5x2) oraz 5 rzutków pojedynczych z podchodu. Maszyna pływająca bez możliwości powtarzania tego samego rzutka.
 • Krąg myśliwski: jedna seria 20 rzutków (8 rzutków pojedynczych i 6 dubletów)
 • Zając: Jedna seria 10 przemiennych przebiegów makiety – pierwszy przebieg z prawa na lewo.
 • Przeloty: 3 rzutki pojedyncze po jednym ze stanowiska Nr 2 i dwóch strzałów   ze stanowiska Nr 3 (3x1), dublet na stanowisku Nr 2 i dwa dublety ze stanowiska  nr 3 (3x2) oraz ostatni rzutek pojedynczy z dowolnie wybranego stanowiska 2 lub 3 (1x1).

Stanowisko Nr 1 z powodów technicznych nieczynne.  

 

 

 1. Konkurencje kulowe:

 

 • Dzik: jedna seria 10 przemiennych przebiegów makiety (pierwszy przebieg z prawej na lewo).
 • Rogacz, lis: dwie serie po 5 strzałów. Jedna seria ze słupka stałego i jedna z pastorału w dowolnej kolejności.

 

Przy strzelaniu kulami wolno używać nabojów myśliwskich o kalibrach i energii dozwolonych przepisami łowieckimi. Do makiety zająca wolno strzelać śrutem nie grubszym niż 3,5 mm, do rzutków śrutem nie grubszym niż 2,5 mm. Naważka śrutu nie może przekraczać 36g.

 

 1. Ocena strzelań:

 

 • za każde trafienie rzutka lub makiety zająca 5 pkt. (niezależnie od tego czy został trafiony pierwszym czy drugim strzałem),
 • przy strzelaniu do makiet dzika, rogacza i lisa liczba punktów wynika z wartości pierścienia, w który uderzyła kula.

 

 1. Każdy zawodnik może uzyskać maksymalnie 500 punktów.

 

 1. Kolejność zajętych miejsc ustala się wg liczby uzyskanych punktów.

 

 1. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwóch lub więcej zawodników w klasyfikacji indywidualnej o zajętym miejscu decyduje kolejno:

 

 • lepszy wynik w strzelaniu śrutem
 • lepszy wynik na kręgu myśliwskim
 • lepszy wynik na osi myśliwskiej
 • lepszy wynik na zającu
 • lepszy wynik na dziku.

 

W przypadku równych wyników o pierwszym miejscu indywidualnie decyduje dogrywka. Sędzia główny ogłasza warunki barażu w trakcie otwarcia Mistrzostw

 

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy zawodnik musi posiadać czapkę, okulary ochronne i ochronniki słuchu w trakcie strzelań śrutowych i ochronniki słuchu w trakcie strzelań kulowych. Ponadto kamizelka każdego zawodnika musi być wyposażona w pasek (znacznik na wysokości biodra) trwale do niej przymocowany oraz numer startowy. Zawodnicy nie posiadający powyższego wyposażenia, nie będą dopuszczeni do strzelań. Zawodnicy zobowiązani są do występowania w odpowiednim ubiorze adekwatnym do poszczególnych etapów zawodów.

 

4. ZAPISY

 

 

Warunkiem skutecznego zapisu do uczestnictwa w MEMORIALE jest dokonanie zapisu telefonicznego i wpłaty 180 zł (bez noclegu i imprez towarzyszących) do dnia 28 lipca 2019 r., z zachowaniem zasady zgodnie z punktem 3.D. Regulaminu, na konto Zarządu Okręgowego w Gdańsku 85 1090 1098 0000 0000 0901 5553. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko zawodnika oraz okręg. W ramach tej opłaty organizator zapewni uczestnikom wyżywienie, parkingi i perfekcyjne przeprowadzenie zawodów.

Uwaga! Ze względu na ograniczoną ilość miejsc (126) o zakwalifikowaniu zawodników do Memoriału decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

 1. Osoby, które przyjadą bez wcześniejszej wpłaty nie będą dopuszczone do zawodów.
 1. Osobom, które dokonały zgłoszenia poprzez wpłatę wpisowego, a na zawody nie przyjadą wpisowe nie będzie zwracane. (za wyjątkiem osób, które do dnia 02.08. zgłoszą i uzasadnią niemożliwość uczestnictwa).

 

5. KLASYFIKACJA I NAGRODY

 

INDYWIDUALNA: w klasie mistrzowskiej i klasie powszechnej:

 

 • za miejsca I-III: puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe,
 • za miejsca IV-VI: dyplomy i nagrody rzeczowe.
 • W kategorii DIAN oraz Klasie powszechnej „C”    za miejsce I-III : puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

dodatkowo organizator przewiduje:

 

 • Puchar dla najlepiej strzelającego śrutem,
 • Puchar dla najlepiej strzelającego kulą.

 

Wśród obecnych na zakończeniu zawodów uczestników zostanie rozlosowana nagroda rzeczowa.

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Każdy uczestnik zawodów ma obowiązek zapoznania się z regulaminem strzelnicy i regulaminem zawodów wywieszonym na tablicy informacyjnej i bezwzględnie go przestrzegać.

Na strzelnicy znajduje się punkt opieki medycznej.

 

                                                                              

                                                                                         ORGANIZATORZY

 

 

Opracował, Przewodniczący Komisji Strzeleckiej