12-06-2019
KOMUNIKAT Z DNIA 12.06.2019R.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

 

            W związku z rosnącą liczbą korespondencji kierowaną do Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Gdańsku, informuję co następuje:

            Uchwałą nr 51/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego odwołał z funkcji dotychczasowego Przewodniczącego Zarządu Okręgowego PZŁ w Gdańsku. Jednocześnie Uchwałą nr 56/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego powołał Kierownika Biura Zarządu Okręgowego PZŁ w Gdańsku.

            W związku z odwołaniem dotychczasowego Przewodniczącego Zarządu Okręgowego PZŁ w Gdańsku obecnie żaden z członków Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Gdańsku nie posiada ważnego upoważnienia do zwołania posiedzenia Zarządu Okręgowego w myśl §99 ust. 2 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego.

Obecnie wszelkie sprawy leżące w kompetencji Zarządu Okręgowego PZŁ w Gdańsku, nie mogą być rozpatrzone z przyczyn formalnych.

            Biorąc powyższe pod uwagę, informuję iż wszelkie sprawy należące do kompetencji Zarządu Okręgowego (np. urlopowanie, przyjmowanie i skreślanie członków Zrzeszenia), zostaną rozpatrzone po zakończeniu procedury powołania Łowczego Okręgowego przez Zarząd Główny PZŁ oraz po powołaniu przez Zarząd Główny PZŁ członków Zarządu Okręgowego, na wniosek Łowczego Okręgowego. Wskazana powyżej procedura przeprowadzona będzie po dniu 29 czerwca 2019 r. to jest po XXIII / VI Nadzwyczajnym Okręgowym Zjeździe Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego Okręgu Gdańskiego, na którym zostanie wskazanych Zarządowi Głównemu trzech kandydatów na Łowczego Okręgowego.

             Kierownik Biura

Zarządu Okręgowego PZŁ w Gdańsku

              Michał Laska