15-03-2019
UWAGA!!! Komunikat z dnia 15.03.2019r.

U W A G A  !

W A Ż N Y   K O M U N I K A T  !

 

Dotyczy ;   oceny  prawidłowości  odstrzału  samców  zwierzyny  płowej pozyskanych  w  sezonie  2018 / 2019 .

Informujemy , że  na  wniosek  Okręgowej  Komisji  Oceny  Prawidłowości  Odstrzału  ww.   ocena   zostanie  przeprowadzona  dla  wszystkich trofeów  samców  zwierzyny  płowej  w  następujących  terminach  i  miejscach  ;

W  dniu  12 kwietnia -  godz. 14.00  -  18.00  jednocześnie  w  Nadleśnictwach ;

Choczewo   -   Choczewo  ul. Świerkowa  8

Wejherowo -  Wejherowo  ul. Sobieskiego 247 B

Kościerzyna -  Kościerzyna  ul. M. Skłodowskiej – Curie 6

Starogard  Gdański  -  Starogard  Gdański  ul.  Gdańska  12

W  dniu   26  kwietnia -  godz.  14.00 – 18.00 ;

 w  siedzibie  ZO  PZŁ  Gdańsk   -  Gdańsk ,  ul. Jaśkowa  Dolina  114

W  związku  z  powyższym  prosimy  zarządy  kół   łowieckich   o  ;

dostarczenie  wykazów   wszystkich pozyskanych  samców  zwierzyny  płowej  do biura  ZO  PZŁ  do  dnia  29  marca   br. ,

dołączenie   do   wykazów   pisemnej   informacji   o  wybranym   terminie   i  miejscu    przedłożenia    trofeów    do    oceny   przez  członków   koła  ( np. 12  kwietnia  Nadleśnictwo  Choczewo ,  26  kwietnia   Gdańsk  ) .

UWAGA  !

        Ci  spośród członków  kół  które  wybrały   oceny  we   wskazanych  Nadleśnictwach   a   z  przyczyn  losowych   nie  będą  mogli  przedłożyć  do  oceny  pozyskanych trofeów    w    dniu   12   kwietnia,   będą   mogli    to  uczynić  w  dniu  26 kwietnia    w    trakcie     oceny   dokonywanej   w    siedzibie   ZO  PZŁ   w  Gdańsku . 

Prosimy  o  niezawodne  dotrzymanie  terminu   dostarczenia  ww.   dokumentów  do  biura   Zarządu  Okręgowego   oraz   powiadomienie  wszystkich  zainteresowanych   członków  Waszego  Koła   o  treści  tego  komunikatu .

      

   Darz  bór  !