29-10-2018
Doroczne obchody ku czci św. Huberta patrona myśliwych.

Obchody ku czci św. Huberta naszego patrona odbywały się  w tym roku już po raz ósmy. W dniu 20.10.2018 r. rozpoczęły się tradycyjnie mszą św. Hubertowską w Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie. Możliwość odbywania w tej pięknej świątyni naszych uroczystości zawdzięczamy szczególnej przychylności Metropolity Gdańskiego Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, Biskupa Zbigniewa Zielińskiego i Proboszcza Janusza Jasiewicza. Serdecznie za to dziękujemy. O godz. 13.00 do Bazyliki wprowadzono 36 sztandarów: Okręgowej Rady Łowieckiej, Bractwa św. Huberta w Śliwicach i 34 kół łowieckich naszego okręgu. Przewodniczący Komisji Kultury ORŁ wygłosił przesłanie na dzień wspomnienia naszego patrona. Mszy św. przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Zbigniew Zieliński. Ekscelencja wygłosił piękną homilię o roli myśliwych w ochronie przyrody i dbałości o bioróżnorodność. Myśliwym należy się szacunek i pomoc w realizowaniu zadań których się podejmują a które służą całemu społeczeństwu. Mszę muzycznie ilustrował zespół Hubertus Brass z Gdyni pod kierownictwem kol. Przemysława Żywickiego. Zespół grał Polską Mszę Myśliwską skomponowaną przez  L. Głowickiego. Na światowej sławy oliwskich organach grał Patryk Podwojski. Po zakończeniu mszy prezes ORŁ Marek Gorski podziękował ks. Biskupowi za przewodniczenie mszy i piękne  budujące słowa homilii .Powiedział również ,że   jako Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej oraz koledzy z Komisji Kultury  występują  w tej roli na tej uroczystości po raz ostatni gdyż Okręgowa Rada przestaje istnieć. Ekscelencja podziękował organizatorom uroczystości. Podziękował Prezesowi ORŁ kol. Markowi Gorskiemu i  i Przewodniczącemu Komisji Kultury Łowieckiej  ORŁ Kol. Ryszardowi Mazurowskiemu za wieloletnią współpracę. Nastąpiło wyprowadzenie sztandarów. Pragnę podkreślić że  w 2011 r. cykl uroczystości hubertowskich zainicjowała nasza gdańska organizacja po raz pierwszy w ponad 800 -et letniej historii Bazyliki. Dalsza część uroczystości odbywała się w Centrum Myśliwskim. Od godz.11.00 przed Bazyliką czynne było stoisko kol. Jana Myśliwca ze Śliwic z pysznymi wyrobami z dziczyzny.

O godz. 15.00 w Centrum Myśliwskim zainaugurowano dalsze obchody święta.W ramach dalszych obchodów Kol. Przewodniczący Komisji Kultury przedstawił krótką informację o 95 leciu Polskiego Związku Łowieckiego .W dalszej części dokonano wręczenia kolegom odznaczeń. Były Złomy ,Złote,Srebrne i Brązowe Medale Zasługi Łowieckiej. Wręczono dyplomy i nagrody Kolegom zwycięzcom konkursów i zawodów strzeleckich. Gdańscy strzelcy odnosili w tym roku szczególne sukcesy w okręgowych i i ogólnopolskich zawodach w strzeleckich. Po wyczerpaniu części oficjalnej rozpoczęła się biesiada, serwowano m.in. smaczne dania z dziczyzny . Koncertował zespół Hubertus Brass.

Ryszard Mazurowski