29-10-2018
Komunikat Okręgowej Rady Łowieckiej z dnia 29.10.2018r.

         Okręgowa Rada Łowiecka  w Gdańsku składa podziękowanie Kolegom myśliwym ,którzy wzięli udział  w uroczystościach ku czci naszego patrona św. Huberta  ”VIII Hubertusie  Gdańskim” w dniu 20.10.2018 r.

Szczególne podziękowanie kierujemy do Kolegów członków pocztów sztandarowych obecnych na uroczystościach.

Okręgowa Rad Łowiecka dziękuje Zarządom i członkom kół łowieckich których poczty sztandarowe były obecne i wspaniale uświetniły uroczystości.

Rada  składa  podziękowanie wszystkim Kolegom organizatorom uroczystości.

Dziękujemy Patronom Honorowym i Medialnym .

 

Prezes ORŁ  w Gdańsku

        Marek Gorski