27-08-2018
KOMUNIKAT ZOPZŁ Z DNIA 21.08.2018R

K O  M  U  N  I  K  A  T

 

Przesyłamy  ;

Do  wiadomości  i  stosowania ;

-   pismo  Zastępcy   Generalnego Dyrektora  Ochrony  Środowiska   w  sprawie  informowania właściwych  miejscowo  dyrektorów  RDOŚ  o  przypadkach  napotkania   mieszańców  ( hybryd ) wilka  z  psem  domowym ,

-   pismo  Pomorskiego  Ośrodka  Doradztwa  Rolniczego  w  sprawie  informowania  tej  instytucji  o  terminach  i  lokalizacji  szacowania  szkód  łowieckich ,

-    pismo  Głównego  Lekarza  Weterynarii  w  sprawie  zasad   bioasekuracji  w  postępowaniu  z   tuszami  pozyskanych  dzików .

oraz

-   pismo  Pomorskiego  Wojewódzkiego  Lekarza  Weterynarii  w  sprawie  strategii  odstrzałów  sanitarnych  dzików    z  prośbą  o  nadsyłanie  ewentualnych  uwag ,

-  pismo Łowczego Krajowego  w  sprawie  wznowienia  akcji „Darz bór – dasz krew”

2.   Informujemy , że  ocena  medalowa wieńców  jeleni  szlachetnych  pozyskanych  w   sezonie  2017/2018                (kryterium wagowe  od 5,5 kg wzwyż )  odbędzie  się  w  dniach  17 – 18  października  br.  Wieńce  należy  dostarczyć  do  biura  Zarządu  Okręgowego w  dniach  15 – 16  października  wraz  z  wypełnioną  załączoną  metryką . Możliwe  będzie  także  dokonanie  oceny  pozyskanych  w  ww. okresie  oręży  dzika  i  czaszek  drapieżników . Odbiór  trofeów  w  dniach  19 i  22  października  .

Załączniki ; -  jak  w  treści  komunikatu