28-02-2018
KOMUNIKAT ZO PZŁ W GDAŃSKU Z DNIA 19.02.2018R.

K  O   M   U   N   I  K   A   T

 

1/.  W  związku  z  załączonym  pismem  sygn.. DROŚ-PP.7130.2.2018  Departamentu  Środowiska  i  Rolnictwa  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Pomorskiego  prosimy  zarządy  kół  łowieckich  o  jak  najszybsze  nadesłanie  do  biura  ZO  PZŁ  ;

- uwag  dotyczących  ewentualnych   trudności  w  wykonaniu  planu odstrzału zwierzyny grubej w łowieckim roku gospodarczym 2017/2018  uzasadniających  korekty  rocznych planów łowieckich w zakresie planu pozyskania,

- uwag   dotyczących    liczebności  zwierzyny  grubej   uzasadniających   potrzebę   przeprowadzenia inwentaryzacji  weryfikującej  założenia  wieloletnich  łowieckich planów hodowlanych na  lata 2017-2027.

Sprawę  prosimy  traktować  jako   bardzo  pilną  !

2/.  W  związku  z  rozporządzeniem  Ministra  Środowiska z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych  , zgodnie  z  § 4  Uchwały  Nr 14/2015  Naczelnej  Rady  Łowieckiej  z  dnia  15 grudnia  2015 r., w  sprawie  przyjęcia   zasad  selekcji  populacyjnej  i  osobniczej  zwierząt  łownych w  Polsce  oraz  zasad  postepowania  przy  ocenie  zgodności  odstrzału ,  w  łowieckim  roku  gospodarczym  2018/2019  będą  obowiązywać   zasady  określone  w   Załączniku  nr  1  do  tej  uchwały . Ponieważ / zgodnie  z  załącznikami  do  tej  uchwały / Okręgowa  Rada  Łowiecka w  Gdańsku  wprowadziła  do  kryteriów  selekcji  zmiany  które  uzgodnione  z  RDLP Gdańsk  będą  obowiązywały  na  terenie  działalności  ZO  PZŁ  Gdańsk  oraz  ośrodkach  hodowli  zwierzyny  RDLP  Gdańsk w  załączeniu  przesyłamy  oba  te  dokumenty  tj. kryteria  zawarte  w   Załączniku  nr  1  do uchwały  NRŁ  oraz  obowiązujące  lokalnie  ich  modyfikacje .  Jednocześnie  zobowiązujemy  zarządy  kół  łowieckich  do  zapoznania  z   ich  treścią   wszystkich  członków  kół  posiadających  uprawnienia  selekcjonerów  zwierzyny  płowej . Informacje  na  ten  temat  będą  również  zamieszczone  na  naszej  stronie  internetowej .

3/. W  nawiązaniu  do  pkt  2  naszego  komunikatu  z  dnia  2  lutego  br.  przesyłamy  w  załączeniu  pismo  Pomorskiego  Wojewódzkiego  Lekarza  Weterynarii  Pana  Wojciecha  Trybowskiego   wskazujące   rozszerzony  obszar  priorytetowy  dla  działań  mających  na  celu  przeciwdziałanie  rozprzestrzenianiu  się  wirusa  afrykańskiego  pomoru  świń  z  prośbą  o  intensyfikacje  tych  działań    przez  dzierżawców  obwodów  łowieckich  położonych  w  wymienionych  rejonach .

4/. Informujemy , że  zebranie  organizacyjne  kursu  szkoleniowego  na  podstawowe  uprawnienia  do  wykonywania  polowania odbędzie  się  na  strzelnicy  przy  ul. Jaśkowa  Dolina  114  w  Gdańsku – Wrzeszczu  w  dniu  22  marca  o  godzinie  17.oo .Prosimy  zarządy  kół  łowieckich  o  niezawodne i  odpowiednio  wczesne  poinformowanie   kandydatów – stażystów  posiadających  pozytywną  ocenę  stażu lub  szansę  jej  uzyskania   do   ok. połowy  czerwca   br. o  miejscu  i  terminie  tego  zebrania .

5/. W  załączeniu  przesyłamy  Komunikat   nr  1   Zarządu  Głównego  PZŁ  w  sprawie  ubezpieczenia  OC  kół  łowieckich  od  odpowiedzialności  za  szkody  łowieckie  wraz  z  dokumentami  towarzyszącymi .

6/. W  celu  usprawnienia  przepływu  informacji  uprzejmie  prosimy  o  podanie  do  biura  ZO  PZŁ  adresów  poczty  elektronicznej  na  które  będzie  można  przesyłać  maile  do  poszczególnych  kół  łowieckich .

                                                                                                                   Darz  bór  !

 

 

Załączniki ;

1/. Uchwała  Nr 14/2015  Naczelnej  Rady  Łowieckiej  z  dnia  15 grudnia  2015 r., w  sprawie  przyjęcia   zasad  selekcji  populacyjnej  i  osobniczej  zwierząt  łownych w  Polsce  oraz  zasad  postepowania  przy  ocenie  zgodności  odstrzału  wraz z    Załącznikiem  nr  1 .- pobierz

2/. Kryteria  selekcji  jeleniowatych  które  będą  obowiązywały  na  terenie  działalności  ZO  PZŁ  Gdańsk  oraz  ośrodkach  hodowli  zwierzyny  RDLP  Gdańsk .- pobierz

3/. Pismo  Pomorskiego  Wojewódzkiego  Lekarza  Weterynarii  Pana  Wojciecha  Trybowskiego   sygn., WIW-chz.913.2.63.2018 .

4/. Wykaz  myśliwych  którzy  w   sezonie  2017/2018  pozyskali  sarny rogacze  o  parostkach  wstępnie  zakwalifikowanych  do  wyceny  medalowej .

5/. Komunikat   nr  1   Zarządu  Głównego  PZŁ  w  sprawie  ubezpieczenia  OC  kół  łowieckich  od  odpowiedzialności  za  szkody  łowieckie  wraz  z  dokumentami  towarzyszącymi .

6/. Wykazy  oceny  prawidłowości  odstrzału  saren – rogaczy  pozyskanych  w  sezonie  2017/2018 .

Do  wiadomości ;

1/. Pomorski  Urząd  Marszałkowski  w  Gdańsku

2/. Pomorski  Urząd  Wojewódzki  w  Gdańsku

3/. RDLP   Gdańsk

4/. Pomorski  Wojewódzki  Lekarz  Weterynarii

5/. Pomorska  Wojewódzka   Komenda  Policji – Wydział  Postępowań  Administracyjnych