19-02-2018
KOMUNIKAT KOMISJI STRZELECKIEJ

    

 I. ZAWODY OKRĘGOWE PZŁ W STRZELANIACH MYŚLIWSKICH PLANUJE SIĘ PRZEPROWADZIĆ

                       w miejscowości

      BIETOWO - STRZELNICA BOROWIACKA                           w dniu16-06-2018r.

 

II. Zasady powołania do reprezentacji Okręgu Gdańskiego na Krajowe Zawody w Strzelaniach Myśliwskich

•        Mistrzostwa PZŁ w Klasie Mistrzowskiej

 W skład trzyosobowej drużyny reprezentującej okręg będą wchodzić:

•        Mistrz okręgu gdańskiego w danym roku kalendarzowym, pod warunkiem 3 startów w zawodach centralnych;

•  Zawodnik, który osiągnie najwyższą ilość punktów wystrzelanych na 3 zawodach centralnych lub 2 najlepszych wyników z zawodów centralnych i wyniku z zawodów okręgowych w danym roku kalendarzowym;

•    Zawodnik, który osiągnie drugą najwyższą ilość punktów wystrzelanych na 3 zawodach centralnych lub 2 najlepszych wyników z zawodów centralnych i wyniku z zawodów okręgowych w danym roku kalendarzowym.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Gdańsku zabezpiecza:

•        Nocleg oraz wpisowe na ww. zawody,

•        Delegację za dojazd (1 samochód),

•        Amunicję na zawody,

•        zwrot kosztów 3 treningów

 

•        Mistrzostwa PZŁ w Klasie Powszechnej

 W skład trzyosobowej drużyny będą wchodzić:

•    Mistrz okręgu gdańskiego w danym roku kalendarzowym;

• Dwóch Zawodników, którzy osiągają najlepsze wyniki na zawodach centralnych i Mistrzostwach okręgu gdańskiego w danym roku kalendarzowym.

 

Zarząd Okręgowy PZŁ w Gdańsku zabezpiecza:

•        Nocleg oraz wpisowe na ww. zawody,

•        Delegację za dojazd (1 samochód),

•        Amunicję na zawody,

•       zwrot koszów 3 treningów

•        Mistrzostwa PZŁ Dian w strzelaniach myśliwskich

Okręg gdański będą reprezentowały 3 najlepsze zawodniczki wyłonione na  Mistrzostwach okręgu gdańskiego, lub legitymujące się najwyższą średnią z     2 zawodów centralnych  .

Zarząd Okręgowy PZŁ w Gdańsku zabezpiecza:

•        Nocleg oraz wpisowe na ww. zawody,

•        Delegację za dojazd (1 samochód),

•        Amunicję na zawody,

•        zwrot koszów 3 treningów

 

•        Krajowy Konkurs Kół Łowieckich

Zasady wyłaniania reprezentacji na Krajowy Konkurs Kół Łowieckich określone są w Rozdziale IV  „Zasad doskonalenia umiejętności strzeleckich w Polskim Związku Łowieckim”. Krajowy Konkurs Kół Łowieckich finansowany jest w następujący sposób:

a) koszty wyżywienia i zakwaterowania - pokrywają zarządy okręgowe,

b) koszty dojazdu i amunicji - pokrywają koła łowieckie,

c) koszty sędziów i strzelnicy - pokrywa Zarząd Główny PZŁ

  

  Za przygotowanie propozycji składu drużyn wg wyżej określonych zasad oraz przedłożenia jej Zarządowi Okręgowemu odpowiada Komisja Strzelectwa Myśliwskiego przy Gdańskiej Okręgowej Radzie Łowieckiej. Na Zawody 95-lecia PZŁ w Poznaniu drużynę reprezentującą Okręg gdański wytypuje komisja strzelecka w oparciu o dotychczasowe osiągnięcia strzeleckie.