20-11-2017
VII Hubertus Gdański

W dniu 21 października 2017 r. po raz siódmy w Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku Oliwie rozległy się dźwięki rogów myśliwskich, zwiastujące obchody święta myśliwych i leśników. Patronat Honorowy nad tegorocznymi uroczystościami objęli Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź – Metropolita Gdański, Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego, Jan Kleinszmidt – Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego, Andrzej Gdula – Prezes Naczelnej Rady Łowieckiej PZŁ oraz Lech Bloch – Przewodniczący Zarządu Głównego PZŁ – Łowczy Krajowy.

Od południa, na przykatedralny plac zaczęli przybywać myśliwi i leśnicy. Obchody „VII Hubertusa Gdańskiego” rozpoczęły się uroczystym wprowadzeniem do świątyni sztandarów kół łowieckich oraz sztandarów nadleśnictw, ze sztandarami Okręgu Gdańskiego Polskiego Związku Łowieckiego i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku na czele. Przed uroczystą Mszą Św. zebrani w Archikatedrze goście wysłuchali koncertu Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej pod kierownictwem dr. Mariusza Mroza oraz koncertu zabytkowych organów oliwskich.

Po tak wzniosłym i uroczystym wstępie Ryszard Mazurowski - Przewodniczący Komisji Kultury Łowieckiej w imieniu organizatorów uroczystości powitał wszystkich zebranych oraz głównego koncelebranta - biskupa pomocniczego Zbigniewa Zielińskiego wraz z kapelanami myśliwych i leśników. Biskup Zieliński w ciepłych słowach przywitał uczestników nabożeństwa: leśników, myśliwych, grupę dzieci z gminy Chmielno i wszystkich pozostałych wiernych. W swej homilii biskup Zieliński nawiązał do sylwetek dwóch świętych, św. Franciszka patrona leśników i św. Huberta patrona myśliwych. Wskazał, że choć ubarwienie mundurów jest nieco inne, to cele działalności w zakresie ochrony przyrody i przemyślane korzystanie z dobrodziejstw przyrody łączą te środowiska. Ksiądz biskup nawiązał również do długiej historii bazyliki oraz do pięknej legendy o chlebie i kamieniu, związanej z opactwem oliwskim.

Po Mszy Św. obchody Święta myśliwych i leśników przeniosły się na plac przy bazylice.  Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej Marek Gorski w swym wystąpieniu wskazał na rolę myśliwych w kształtowaniu przyrody. Odniósł się również do aktualnych zadań Polskiego Związku Łowieckiego, przede wszystkim do palącej potrzeby ograniczenia populacji dzików w związku z rosnącym zagrożeniem rozprzestrzenienia się afrykańskiego pomoru świń. Powyższa jednostka chorobowa zagraża nie tylko gospodarce rolnej naszego kraju ale również populacji dzików. W przypadku tego typu zagrożeń lepiej jest zapobiegać niż przez wiele lat borykać się z trudnymi do przewidzenia skutkami. Z kolei Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku Adam Kwiatkowski w swym wystąpieniu wskazał na zgodność celów myśliwych i leśników oraz na potrzebę wspólnego działania na rzecz ojczystej przyrody. Jako przykład dobrej współpracy przywołał powszechność występowania poszczególnych gatunków zwierząt, których liczebność jest wysoka, pomimo negatywnych zmian w przyrodzie i głosów mówiących, że nastąpi bezpowrotna ich utrata. W uroczystościach udział wzięli również przedstawiciele instytucji szczebla wojewódzkiego, z którymi Polski Związek Łowiecki współpracuje na co dzień: Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Wojewódzkiego oraz Wojska Polskiego.

VII Hubertus Gdański stał się okazją do uhonorowania wyróżniających się w swej pracy myśliwych oraz kół łowieckich. Najwyższe odznaczenie łowieckie „Złom” otrzymali: Wacław Sitko, Krzysztof Grebasz, WKŁ 319 „Grom” Gdynia. Złoty Medal Zasługi Łowieckiej otrzymali: Bohdan Moroz, Aleksander Zelent, Koło Łowieckie „Bekas” Gdańsk. Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej otrzymali: Jacek Białk, Piotr Pietraszek. Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej otrzymali: Jan Chwiej, Zbigniew Fularczyk, Jerzy Kuba, Piotr Leszczyński, Mirosław Sieradzan, Leszek Szwabe.

Obchody tegorocznego, gdańskiego święta myśliwych i leśników kontynuowano w centrum myśliwskim przy Jaśkowej Dolinie przy tradycyjnym, zacnym jadle i w koleżeńskiej atmosferze.

W imieniu organizatorów dziękuję wszystkim myśliwym za liczny udział w tegorocznym Huberusie Gdańskim oraz kołom łowieckim za wystawienie pocztów sztandarowych, które już od lat wzbogacają oprawę święta myśliwych okręgu gdańskiego.

 

Michał Laska