01-11-2017
Komunikat Komisji Kultury Okręgowej Rady Łowieckiej PZŁ w Gdańsku z dnia 30.10.2017 r. w/s rozbudowy Sanktuarium Św. Huberta w Okoninach

Bractwo Św. Huberta w Śliwicach będące jedynym bractwem pod wezwaniem naszego patrona w północnej części naszego kraju postanowiło rozbudować Sanktuarium Świętego w Okoninach. Siedzibą Bractwa jest miejscowość Śliwice położona jest w woj. kujawsko-pomorskim. Do Bractwa należy spore grono myśliwych z naszego okręgu. W naszym kraju nie ma wiele kościołów poświęconych naszemu patronowi, dlatego inicjatywę rozbudowy i podniesienia rangi istniejącego w Okoninach Sanktuarium należy przyjąć z dużym uznaniem. Członkowie Bractwa zwracają się do wszystkich kolegów jak również osób nie stowarzyszonych z poniższym apelem.

 

Sanktuarium Św. Huberta w Okoninach leży na terenie Gminy Śliwice pow. Tuchola w samym sercu Borów Tucholskich i jest kościołem filialnym Parafii Śliwice. Powstało w 1988 roku z inicjatywy miejscowych myśliwych, głównie z Koła Łowieckiego nr 2 „Przepiórka” w Śliwicach. Co roku w sanktuarium odbywają się wielkie uroczystości odpustowe ku św. Huberta pod przewodnictwem biskupa z licznym udziałem myśliwych, leśników i miłośników Borów Tucholskich. Z inicjatywy Bractwa Św. Huberta w Śliwicach zrodził się pomysł  rozbudowy małego kościoła o wieże wraz z nawą. Powyższą inicjatywę poparł rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, gdzie powstał projekt,   posiadający już ostateczną decyzje administracyjną.  Zawiązał się Komitet promujący budowę w składzie:

Dyrektor Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych w Toruniu - inż. Janusz Kaczmarek

Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej PZŁ w Bydgoszczy – dr Bogusław Chłąd

Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi – dr Krzysztof Kannenberg

Wójt Gminy Śliwice – mgr inż. Daniel Kożuch

Mistrz Bractwa Św. Huberta w Śliwicach –leśniczy Zenon Dejnowski

Proboszcz Parafii Śliwice – ks. prałat Andrzej Koss.

 

Budowa ruszy pod koniec kwietnia 2018 roku i potrwa około półtora miesiąca. Zwracamy się z prośbą o dobrowolne dofinansowanie inwestycji. Środki na ten cel mogą składać zarówno instytucje (Nadleśnictwa, Koła Łowieckie, firmy, organizacje) jak i osoby indywidualne. O ile nie będzie  woli przeciwnej, ofiarodawcy zostaną uwieńczeni na tabliczkach w nowej kruchcie. Zależy nam na tym aby został trwały ślad udziału różnych środowisk i osób, jako wyraz kultu św. Huberta.  Odpowiedzialnym za budowę jest proboszcz Parafii Śliwice a zarazem kapelan leśników i myśliwych Diecezji Pelplińskiej ks. prałat Andrzej Koss. Natomiast za wykonanie i umieszczenie  tabliczek ofiarodawców Mistrz Bractwa Św. Huberta Zenon Dejnowski.

 

Ofiary na ten cel prosimy przesyłać na konto Parafii Śliwice  Bank Spółdzielczy w Koronowie o/ Śliwice nr       67 8144 0005 2006 0060 0431 0001. Z dopiskiem „budowa sanktuarium św. Huberta”.

Za ofiarność serdeczne podziękowanie.

Przewodniczący Komisji Kultury Ryszard Mazurowski