24-07-2017
Komunikat ORŁ w Gdańsku z dnia 18.07.2017 r.

Okręgowa Rada Łowiecka w Gdańsku składa podziękowanie Kolegom którzy wzięli udział w XIV Festiwalu Kultury Łowieckiej „Knieja 2017”.

Dziękujemy Kolegom członkom pocztów sztandarowych wspaniale prezentującym się na uroczystości.

ORŁ składa podziękowanie władzom gmin Sierakowice i Somonino za szczególną przychylność okazywaną braci łowieckiej ,za wsparcie i współudział w organizacji festiwalu ,dzięki czemu cieszy się on szerokim zainteresowanie i jest niewątpliwym sukcesem. Dziękujemy Kierownictwu Gminnych Ośrodków Kultury p. Irenie Kulwikowskiej i p.Marianowi Kowalewskiemu.

Dziękujemy Zarządom i członkom kół łowieckich „Słonka” Sierakowice, „Szarak” Gdańsk za wkład w organizację konkursów, kołom „Łabędź” Kartuzy oraz „Głuszec” Kartuzy za wkład w organizację festiwalu oraz ufundowanie poczęstunków w postaci pieczonych dzików.

Składamy podziękowanie Kolegom myśliwym organizatorom festiwalu członkom Komisji Kultury Łowieckiej ORŁ.

Z myśliwskim pozdrowieniem,

              ”Darz bór!”

 

       Prezes ORŁ w Gdańsku

               Marek Gorski