26-06-2017
UROCZYSTOŚĆ NADANIA SZTANDARU KOŁU ŁOWIECKIEMU "BEKAS" W GDAŃSKU

W dniu 27.05.2017r. w Gdańskim Ratuszu Głównego Miasta, w Wielkiej Sali Wety, odbyła się doniosła uroczystość nadania i przekazania sztandaru Kołu Łowieckiemu „BEKAS” w Gdańsku.

Władze Okręgowej Rady Łowieckiej w Gdańsku reprezentował Wiceprezes Rady, Admirał Jędrzej Czajkowski, który po swoim wystąpieniu przekazał Akt Nadania Sztandaru, a następnie sam sztandar na ręce Prezesa Koła, Zbigniewa Kazibudzkiego.

Prestiżu ceremonii dodała obecność Pocztu Sztandarowego Okręgowej Rady Łowieckiej Polskiego Związku Łowieckiego w Gdańsku, Pocztu Sztandarowego Koła Łowieckiego „CYRANKA” w Gdańsku oraz Pocztu Sztandarowego Koła Łowieckiego „SZARAK”.

Podczas uroczystości obecni byli również: Sekretarz  Okręgowej Rady Łowieckiej w Gdańsku – kolega Wojciech Kraiński, przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku – Pan Jerzy Kreft, Nadleśnictwo Kolbudy reprezentował Nadleśniczy Andrzej Gajowniczek, Nadleśnictwo Lipusz reprezentował inż. Nadzoru Arkadiusz Bronk, a aktu poświęcenia sztandaru dokonał Kapelan Myśliwych Archidiecezji Gdańskiej, ksiądz Jacek Tabor.

Oprawę muzyczną sprawował zespół muzyki myśliwskiej - Hubertus-Brass pod przewodnictwem Przemysława Żywickiego.

Uroczystość poprowadził mistrz ceremonii, kol. Adam Marszałek,który rozpoczął słowami Hymnu Leśników Polskich, autorstwa Stanisława Wyrwińskiego:

Stajemy dziś razem zbratani,Jak jeden mąż – jak jeden mur,

Obronie puszcz i kniei oddani,Od morza fal, do szczytów gór;

My borów włodarze Stajemy przy sztandarze. Darz Bór! 

 

Uroczystości przekazania i poświecenia sztandaru towarzyszył akt odnowienia ślubowania myśliwskiego, podczas którego Prezes Koła, Zbigniew Kazibudzki oraz Łowczy, Jan Tarazewicz wraz z wszystkimi obecnymi myśliwymi powtórzyli rotę ślubowania:

Przyjmując ten sztandar, symbol prawego łowiectwa,  ślubujemy uroczyście:

przestrzegać sumiennie praw łowieckich,  postępować zgodnie z zasadami etyki łowieckiej,  zachowywać tradycje polskiego łowiectwa, chronić przyrodę ojczystą, dbać o dobre imię łowiectwa i godność polskiego myśliwego.

 

Na uroczystość przybyli licznie koledzy myśliwi z naszego koła wraz z rodzinami, przyjaciele i znajomi z terenu obwodów: mazurskiego, kaszubskiego oraz żuławskiego. Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy zgromadzeni zostali zaproszeni na symboliczną lampkę szampana i ugoszczeni zostali wspaniałymi potrawami regionalnej kuchni kaszubskiej.

 

Wielka Sala Wety Ratusza Głównego Miasta, w której odbyło się to ważne dla naszego koła wydarzenie jest nieodłącznym symbolem naszego miasta, tak jak od wielu dziesięcioleci, nieodłącznym symbolem pejzażu Gdańska są żurawie stoczniowych dźwigów Stoczni Gdańskiej, z której to wywodzi się nasze koło. W tak doniosłym momencie, jakim jest nadanie sztandaru naszemu kołu spotkanie się tych dwóch symboli ma znaczenie szczególne, podnosi rangę tej uroczystości i stanowi wielką nobilitację dla Koła Łowieckiego Bekas, którego jesteśmy członkami.

 

 
       
 
       
 
       
 
       
 

                                                                                                                   

 Adam Marszałek