19-12-2016
Posiedzenie Komisji Kultury Łowieckiej

Od szeregu lat owocnie współpracują z sobą Komisje Kultury Łowieckiej Okręgowych Rad Gdańska i Elbląga . Kolejne wspólne posiedzenie odbyło się w Gdańsku w dniu 8.12.2016 r ..W trakcie posiedzenia omawiano zadania Komisji  w świetle nowej strategii promocyjnej PZŁ . Omówiono przedsięwzięcia jakie Komisje planują w przyszłym roku w tym przedsięwzięcia organizowane wspólnie jak np.”Pies i róg myśliwski w tradycji i kulturze łowieckiej”.Dzielono się doświadczeniami jakie wynikają z dotąd organizowanych przedsięwzięć.

Członkowie Komisji dużo czasu poświęcają na organizacje imprez kulturalnych. Łożone są niemałe środki .Natomiast nie przekłada się to na zwiększony udział kolegów myśliwych .Imprezy te organizowane są również z myślą przyciągania osób nie będących myśliwymi .Jakże jednak spowodować masowy udział osób nie związanych z łowiectwem ,aby pozyskać ich do rozumienia naszej pasji i przychylności skoro sami myśliwi nie biorą masowego udziału. Ten problem musi być stawiany na spotkaniach ORŁ z zarządami kół. Omówiono też rolę regionalnych wydawnictw w popularyzowaniu kultury łowieckiej. Członkowie Komisji są  zdania ,że tematyka kultury łowieckiej winna znaleźć  się w większym wymiarze w programach kursów dla nowo wstępujących jak i selekcjonerów . Nie powinno być myśliwego ,któremu obojętna jest kultura i tradycja jaką poszczycić się  może polskie łowiectwo. Konieczne jest  zaostrzenie kryteriów przyjmowania myśliwych do związku.

W trakcie posiedzenia Koledzy Andrzej Czapliński i Bolesław Szatrański wręczyli przewodniczącemu gdańskiej Komisji Medal „Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ” przyznany przez EORŁ. Odznaczony przyjmuje to wyróżnienie ze wzruszeniem i wdzięcznością jako wyraz aprobaty dla działań integrujących kolegów z obu okręgów i rozumie je jako wyróżnienie dla wszystkich członków Komisji.

Po wspólnym posiłku koledzy przełamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia wspólnej owocnej pracy dla dobra polskiego łowiectwa oraz wszelkiej osobistej pomyślności w tym wielkiej przychylności naszego patrona.

 

             Przewodniczący

Komisji Kultury przy ORŁ w Gdańsku

          Ryszard Mazurowski