21-12-2015
UCHWAŁA NR 6/12/2015 ORŁ

Uchwała  Nr 6/12/2015

Okręgowej Rady Łowieckiej w Gdańsku z dniu 21.12.2015

 

 

 

 

Na podstawie §127 pkt 12 Statutu PZŁ ORŁ na wniosek Przewodniczącego Komisji Szkoleniowej powołała

w jej skład następujących Kolegów:

  1. Piotr  Ławrynowicz  z-ca przewodniczący
  2. Bronisław Szneider
  3. Andrzej Kraiński
  4. Wojciech Kraiński
  5. Marek Krzemiński
  6. Jerzy Strojk
  7. Roman Wasilewski
  8. Andrzej Jackiewicz

 

 

                                                                    Sekretarz  ORŁ

                                                                  Wojciech Kraiński