13-10-2015
UCHWAŁA NR 10/10/2015 ORŁ

Uchwała Nr 10/10/2015

Okręgowej Rady Łowieckiej w Gdańsku z dnia 12.10.2015r.

 

Na podstawie art.35 lit. o pkt.2 ppkt.1 ustawy prawo łowieckie i § 127 pkt 11 lit. c Statutu PZŁ O.R.Ł. w Gdańsku

powołała   Okręgowy  Sąd  Łowiecki w  Gdańsku   w  następującym składzie ;

 

Prezes  Ryszard Kopicki  - K.Ł „Głuszec” Kartuzy

 

Członkowie ;

 

1.             Leon Czapiewski            -        K.Ł „Szarak” w Gdańsku

2.             Franciszek Bielaska        -       WKŁ 271 „Sokół” Gdynia

3.             Wojciech Grochowiecki -       WKŁ 500” Bielik” Gdynia

4.             Bohdan Moroz                -       KŁ” Sokół Kolejarz” w Gdańsku

5.             Jan Lewandowski           -       KŁ ”Cietrzew” w Gdańsku

6.             Kazimierz Piankowski    -       KŁ ”Nemrod” Kościerzyna

7.             Jerzy Rogalewski            -       WKŁ 224 „Orzeł” Gdynia

8.             Krzysztof  Grebasz          -       KŁ „Knieja” w Gdańsku

 

 

                                                                 Sekretarz O.R.Ł.  w  Gdańsku

                                                                            Wojciech Kraiński