13-10-2015
UCHWAŁA NR 8/10/2015 ORŁ

Uchwała Nr 8/10/2015

Okręgowej Rady Łowieckiej w Gdańsku z dnia 12.10.2015r.

 

Na podstawie  §127 pkt 12 Statutu PZŁ ORŁ na wniosek

Przewodniczącego Komisji Kultury Łowieckiej powołała

w  skład  tej  Komisji  następujących  Kolegów ;

 

 

  1. Kazimierz Kroskowski -  z-ca przewodniczącego

  2. Jerzy Pauch -  z-ca przewodniczącego

  3. Ignacy Stawicki -  sekretarz

  4. Marek Grochalski

  5. Michał Laska

  6. Jan Mazurowski

  7. Mariusz  Mróz

  8. Leszek Meler

  9. Józef Cybula

10. Leszek Szwabe

11. Dariusz Iwanicki

 

 

                                                                       Sekretarz O.R.Ł. w  Gdańsku

                                                                                Wojciech Kraiński