13-10-2015
UCHWAŁA NR 7/10/2015 ORŁ

Uchwała Nr 7/10/2015

Okręgowej  Rady Łowieckiej w Gdańsku z dnia 12.10.2015r.

 

Na podstawie § 127 pkt 12 Statutu PZŁ  O.R.Ł. na wniosek

Przewodniczącego Komisji Hodowlanej ds. Zwierzyny Drobnej

powołała skład  tej Komisji następujących  Kolegów ;

 

 

  1. Zdzisław Kamieniecki – wiceprzewodniczący

  2. Michał Laska   -  Sekretarz

  3. Jan Tarazewicz  - Członek

  4. Józef Kitowski  - Członek

  5. Jan Mazurowski – Członek

  6. Andrzej Karaś – Członek

  7. Jan Zugowski – Członek

  8. Antoni Chyła – Członek

  9. Janusz Góralski – Członek

10. Andrzej Elendt – Członek

 

 

                                                              Sekretarz O.R.Ł.  w  Gdańsku

                                                                      Wojciech Kraiński