13-10-2015
UCHWAŁA NR 6/10/2015 ORŁ

Uchwała Nr 6/10/2015

Okręgowej Rady Łowieckiej w Gdańsku z  dnia 12.10.2015r.

 

Na podstawie §127 pkt 11 lit.  e Statutu PZŁ O.R.Ł. na wniosek

Przewodniczącego Okręgowej  Komisji Rewizyjnej powołuje w skład  Okręgowej Komisji Rewizyjnej następujących  Kolegów ;

 

1. Jarosław Swat

2. Lech Dorobisz

3. Mirosław Jabłoński

4. Jarosław Kaniszewski

5. Kazimierz Wyrwiak

 

 

 

                                                              Sekretarz O.R.Ł. w  Gdańsku

                                                                       Wojciech Kraiński